داوری و حل فصل دعاوی

با وجود تلاش به منظور جلوگیری از طرح دعاوی، احتمال آن باز هم وجود دارد. ممکن است در خصوص ادعای مطرح شده به عنوان تغییر قراردادی یا مبلغ و زمان مورد ادعا، اختلاف قابل درکی بین طرفین دعوی وجود داشته باشد. در صورت بروز چنین حالتی، فرآیندی گام به گام به منظور حل چنین سئوالاتی برقرار می‌گردد. بنابراین هدف استقرار این موارد در اولین فرصت و در پایین‌ترین سطح ممکن می‌باشد. فرآیند با مذاکره در بیش از یک سطح پیش از میانجیگری، داوری یا دادرسی بسته به موارد ارائه شده در قرارداد آغاز می‌گردد.

کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به این وبسایت می باشد .