حل و فصل و داوری

حل و فصل و داوری

زیر فرآیند حل و فصل دعاوی

با وجود تلاش به منظور جلوگیری از طرح دعاوی، احتمال آن باز هم وجود دارد. ممکن است در خصوص ادعای مطرح شده به عنوان تغییر قراردادی یا مبلغ و زمان مورد ادعا، اختلاف قابل درکی بین طرفین دعوی وجود داشته باشد. در صورت بروز چنین حالتی، فرآیندی گام به گام به منظور حل چنین سئوالاتی برقرار می‌گردد. بنابراین هدف استقرار این موارد در اولین فرصت و در پایین‌ترین سطح ممکن می‌باشد. فرآیند با مذاکره در بیش از یک سطح پیش از میانجیگری، داوری یا دادرسی بسته به موارد ارائه شده در قرارداد آغاز می‌گردد.

راهنمای مدیریت تغییرات و ادعا

مدیریت تغییرات و ادعا

استاندارد PMBOK الحاقیه ویژه ای خاص پروژه های ساخت منتشر کرده است(PMBOK Construction Extension) که در آن علاوه بر حوزه­های ده گانه دانش، ۴ حوزه دانش زیر را معرفی کرده است:

  • مدیریت مالی
  • مدیریت محیط زیست
  • مدیریت ایمنی
  • مدیریت ادعا (Claim)

همانگونه که مشاهده می شود مدیرت ادعا نیز جزو دانش هایی می باشد که در استاندارد PMBOK نیز به آن اشاره شده است.

 سازمانهای مربوط به مدیریت تغییرات و ادعا

  • مشتریان مدیریت ادعا و تغییرات در ایران کلیه سازمان­هایی هستند که با اجرای انواع پروژه­ها سر و کار دارند مانند:

سازمان های سرمایه گذار: سازمان­هایی هستند که بر روی انجام پروژه­ها به منظور کسب سود سرمایه گذاری می­کنند.

سازمان­های کارفرمایی: سازمان­هایی هستند که مشتری اصلی پروژه­ها محسوب می­شوند.

سازمان­های پیمانکاری: سازمان­هایی هستند که مسئولیت انجام پروژه­ها را بر عهده دارند. این سازمانها ممکن است پروژ های عمرانی ، ساختمانی یا EPC  را اجرا کنند.

سازمان­های مشاوره ای: سازمان­هایی هستند که مسئولیت بخش طراحی، مشاوره یا ارائه خدمات مدیریت طرح (MC) را بر عهده دارند.

سازمان­های تولیدی و خدماتی: سازمان­هایی هستند که تمرکز اصلی آن­ها بر تولید (مانند شرکت مس، فولاد، خودروسازان) یا ارائه خدمات (مانند شهرداری) است. اما پروژه­های متنوعی را برای رشد و توسعه خود تعریف می­کنند مانند پروژه­های ارتقاء ظرفیت، پروژه­های بهسازی، پروژه­های تولید محصولات جدید، پروژه ارائه خدمات جدید و…؛ که ممکن است اجرای همه یا برخی از آن­ها را خود بر عهده داشته باشند یا آنکه انجام آن­ها را برون سپاری کنند.

لازم به ذکر است که برخی سازمان­ها در برخی موارد ممکن است دو نقش را بر عهده بگیرند مانند بانک ها که در برخی پروژه ها هم نقش سرمایه گذار و هم نقش کارفرما را بر عهده دارند.

خدمات قابل ارائه

  • خدمات قابل ارائه به مشتریان را در سه محور زیر که در شکل زیر نشان داده شده است میتوان دسته بندی کرد.

 

آموزش و استقرار سیستم

  • منظور از آموزش و استقرار سیستم در اینجا ،آموزش در سطوح مختلف مربوط به مدیریت تغییرات و دعاوی ، تشکیل تیم مدیریت ادعا و بستر سازی جهت بدست آوردن سرنخ های تغییرات و ادعا در سازمان ، آنالیز منشاء و سرنخ های ایجاد تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه و کنترل هزینه در تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه، مستندسازی و مدیریت قرارداد در تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه، سازماندهی، یکپارچه سازی، بروزرسانی و  پیگیری تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه، کمی سازی تغییرات و ادعاهای شکل گرفته ، مذاکره ونهایی سازی تغییرات و ادعا ها و همچنین جلوگیری از ادعاهای پیمانکاران جز٫

اجرای موردی و ارائه به سازمان

  • اجرای موردی میتواند در سطوح مختلف ادعا و تغییر صورت گیرد، مانند

الف- شناسایی سرنخ های ادعا و تغییر در پروژه

ب- پرورش، مستند سازی و دفاع از ادعا و تغییر در پروژه و موارد شناسایی شده

ج- کمی سازی و برآورد هزینه ادعا و تغییر

د- پیگیری دعاوی تا حصول نتیجه

ه- داوری منصفانه و حل و فصل

بازنگری رویه های موجود و ارائه دستورالعمل

  • در این قسمت ارائه پکیج کامل دستورالعمل ها و فرآیند ها و بومی سازی دستورالعمل در سازمان، مد نظر می باشد.

کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به این وبسایت می باشد .